top of page
Indie Film Shoot

CURS DE LITERATURA SI FILM

Curs sustinut de actorul Liviu Chitu.

Formarea si cultivarea gustului pentru lectura constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale cursului de Literatură şi Cinematografie. Literatura şi filmul reprezintă forme de comunicare artistică, deoarece, asemenea obiectului estetic, sînt destinate, în primul rînd, să placă. Pentru a-şi atinge scopul, fiecare prezintă particularităţi care transcend un limbaj specific.

Cursul îşi propune analiza celor două tipuri de comunicare artistică, înţelegerea punctelor de interferenţă între acestea şi a modului de transmitere a mesajului sensibil. În egală măsură, urmărim cultivarea şi dezvoltarea imaginaţiei audiovizuale a cursanților prin oferirea unor ecranizări ale operelor literare, pe care aceştia le vor lectura în prealabil. Considerăm, de asemenea, că acest curs, prin felul în care este conceput, poate dezvolta pasiunea pentru lectură.

Scopul cursului este înţelegerea relaţiei dintre literatură şi film şi a raportului realitate-ficţiune în cele două arte.


Obiectivele cursului sunt urmatoarele:

• Receptarea diferenţelor de cod artistic în literatură şi cinematografie;

• Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor;

• Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

• Sesizarea specificităţii literaturii şi cinematografiei ca arte;

• Identificarea raportului text-imagine în realizarea ecranizărilor;

• Compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris;

• Identificarea modalităţilor de transpunere a textului scris în codul specific al cinematografiei;

• Identificarea asemănărilor şi a diferenţelor mesajului în literatură şi cinematografie;

• Aprecierea originalităţii formulei estetice a autorului, dar şi a viziunii regizorale;

• Realizarea transferului de valori estetice din domeniul literar în celelalte arte;

• Desprinderea valorilor morale care îşi găsesc expresia artistică în acestea;

• Dezvoltarea spiritului interogativ-argumentativ despre viaţă şi lume;

• Exprimarea, oral şi în scris, a opiniilor, sentimentelor, atitudinilor proprii faţă de opera literară şi opera cinematografică.


Activităţile pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice, pot fi folosite, individual şi în grup, prin intermediul activităţilor următore:

• analiză de text/film;

• comentariul de informaţii (ştiri, articole, cronici);

• jocul de rol;

• revizuirea termenilor-cheie;

• studiul de caz;

• brainstorming-ul;

• interogarea încrucişată;

• imaginaţia ghidată.

Curs de literatura si film: Programs
bottom of page